Betaling: je betaalt de huiswerkbegeleiding voor de hele maand vooruit. Je ontvangt hiervan per email een factuur. De bijlessen worden altijd achteraf in rekening gebracht. De abonnementskosten betaal je op bankrekeningnummer: NL26 Knab 0256 9879 39, ten name van Flow! Leerlingbegeleiding, te Maastricht.

Vakanties: in schoolvakanties en op officiële feestdagen is er geen huiswerkbegeleiding. Deze schoolvakanties en feestdagen zijn al verwerkt in onze abonnementen. Vakanties worden dus doorbetaald. Onze tarieven hebben we bepaald door het gemiddelde te nemen van drie of vier keer huiswerkbegeleiding per maand. Dit is een mooie middenweg, voor jou en voor ons.

Verplichtingen op school: Schoolreizen en stages van langere duur worden niet gefactureerd.

Afwezigheid: je betaalt de hele maand, dus ook als je afwezig bent.

Inhalen: Gemiste dagen door ziekte en/of verplichtingen op school mag je inhalen, zolang een maandelijks pakket wordt afgenomen. Laat het wel altijd even aan ons weten als je een dag wil inhalen, dan kunnen we hiermee rekening houden in de planning.

Bijles: ben je onverwacht verhinderd voor een bijles, laat ons dit dan alsjeblieft 24 uur van te voren weten, anders zijn we genoodzaakt de kosten van deze bijles in rekening te brengen.

Opzeggen: Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Graag opzeggen voor de eerste van de maand en er wordt geen geld teruggegeven.

Veranderen: veranderen van pakket kan maandelijks, mits er plek is op de nieuwe gewenste dagen.

Privacy: Flow voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming en gaat altijd zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Als je geen klant meer bent van Flow, worden je gegevens op een veilige manier uit ons klantenbestand verwijderd.

Feedback: we vinden kwaliteit heel belangrijk. We zijn een groeiend bedrijf en kunnen leren van jouw feedback. Vertel het ons daarom als je verbeteringen ziet.